địa đạo: mặt trời trong bóng tối

địa đạo: mặt trời trong bóng tối

Ngày khởi chiếu: 30/04/2025

T0

nhà gia tiên

nhà gia tiên

Ngày khởi chiếu: 31/12/2024

T100

mufasa: vua sư tử

mufasa: vua sư tử

Ngày khởi chiếu: 20/12/2024

T0

moana 2

moana 2

Ngày khởi chiếu: 29/11/2024

T0

con cám

con cám

Ngày khởi chiếu: 31/10/2024

T100

cười 2

cười 2

Ngày khởi chiếu: 18/10/2024

T100

joker: điên có đôi

joker: điên có đôi

Ngày khởi chiếu: 04/10/2024

T0

transformers một

transformers một

Ngày khởi chiếu: 20/09/2024

T0

quái vật không gian: romulus

quái vật không gian: romulus

Ngày khởi chiếu: 16/08/2024

T100

ma da

ma da

Ngày khởi chiếu: 16/08/2024

T0

borderlands trở lại pandora

borderlands trở lại pandora

Ngày khởi chiếu: 09/08/2024

T100

ba đêm kinh hoàng

ba đêm kinh hoàng

Ngày khởi chiếu: 02/08/2024

T100

chàng nữ phi công

chàng nữ phi công

Ngày khởi chiếu: 02/08/2024

T100

harold và cây bút phép thuật

harold và cây bút phép thuật

Ngày khởi chiếu: 02/08/2024

T0

blackpink world tour [born pink] in cinemas

blackpink world tour [born pink] in cinemas

Ngày khởi chiếu: 31/07/2024

T100

mồ tra tấn

mồ tra tấn

Ngày khởi chiếu: 26/07/2024

T100

movietest_noshow202405

movietest_noshow202405

Ngày khởi chiếu: 30/06/2024

T16

ngày xưa có một chuyện tình

ngày xưa có một chuyện tình

Ngày khởi chiếu: 31/05/2024

T100